Kontakt

ZŠ Chrastava, náměstí 1. máje 228

Sborovna   488 880 710    pro omlouvání žáků, komunikaci s vyučujícími

Ředitelna   488 880 711

Sekretariát  488 880 712-3

Výchovný poradce, preventista  488 880 714

e-mail: zschrastava@volny.cz

webové stránky školy:  www.zschrastava.cz

třídní učitelka: Mgr. Petra Burešová

                       buresova.petra@zschrastava.cz