Zápisy ze setkání ŽP

 

DATUM: 17.9.2018

OMLUVENI:

NEOMLUVENI:  7.B, 8.B

PROGRAM:

 1. Úvod
 • přivítání parlamenťáků v novém školním roce 2018/2019
 • představení nových členů z 3.tříd
 • úprava docházkové listiny třídních zástupců

    Úkoly:

 • bankéř (E.Brodská) připraví do příští schůzky přehled financí (příjem, výdaje, zůstatek) za školní rok 2017/2018
 • po „Nocování ŽP“ (5.10.2018) budeme volit z řad parlamenťáků chybějící místa ve vedení ŽP pro tento školní rok
 1. Nové webové stránky žákovského parlamentu (najdete na www.zschrastava.cz)
 • prosíme všechny parlamenťáky, aby se s novými stránkami seznámili a hlavně, aby je pravidelně navštěvovali
 • rádi přivítáme jakékoliv nápady a připomínky k obsahu stránek
 1. Cíl ŽP pro tento školní rok
 • minimalizovat vandalismus ve škole, vytvořit příjemné prostředí pro žáky i učitele
 • DÚ pro parlamenťáky: zamyslete se nad tímto školním problémem a vymyslete, jakým způsobem by byl cíl splnitelný
 1. Plánované akce:
 • Nocování ŽP
 • datum: pátek 5.10.2018
 • místo konání: tělocvična na náměstí
 • přihlášky budou k dispozici na nástěnkách parlamentu
 • vyplněné přihlášky odevzdávejte do středy 3.10. koordinátorkám nebo třídnímu učiteli
 • akce se koná za většinové účasti všech parlamenťáků
 • Oslavy 100.výročí založení republiky
 • DÚ pro parlamenťáky: Jak si žáci naší školy představují oslavy 100.výročí republiky? (nejen v rámci budovy školy, ale i v celé Chrastavě)
 • 2.10. školení parlamenťáků na téma „Jak se tvoří výstava“ (pořádá Severočeské muzeum Liberec,  3.-4.vyuč.hodina v budově na náměstí)
 • ti, kteří absolvují školení, budou tvořit organizační tým z řad ŽP během projektového týdne          (15.-19.10.). Prosíme všechny, kteří mají zájem, aby se přihlásili do pátku 21.9. paní učitelce Mézlové (přednost mají parlamenťáci 2.stupně, v případě potřeby můžou tým doplnit i žáci, kteří nejsou zástupci parlamentu )
 • 22.10. výstava naší školy k oslavám 100. výročí založení republiky
 • výstavu budou tvořit výsledky práce jednotlivých skupin žáků naší školy a bude určena pro širokou veřejnost

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ŽP PROBĚHNE:  15.10.2018