Zápisy ze setkání ŽP

DATUM: 7.1.2019

OMLUVENI: 0

NEOMLUVENI:  0

PROGRAM:

 1. Akce pro 2.pololetí školního roku 2018/2019
 • hlavním tématem setkání bylo projednávání akcí, které by žákovský parlament zorganizoval během 2.pololetí školního roku 2018/2019
 • předpokládané akce:
 • pyžamový den - únor
 • výměna rolí (učitel žákem X žák učitelem) – březen
 • diskotéka pro 1.stupeň – duben
 • den zvířat – květen nebo červen

Pozn.: sportovní den je naplánován na konec 2.pololetí a organizaci budou mít na starosti učitelé tělesné výchovy.

Úkol pro parlamenťáky:

Pomozte nám napsat motivační dopis pro učitele ohledně akce „výměna rolí“. Své návrhy nám odevzdejte do středy 16.1.

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ŽP PROBĚHNE:  21.1.2019

--------------------------------------------------------------------

DATUM: 10.12.2018

OMLUVENI: 0

NEOMLUVENI:  0

PROGRAM:

 1. Finanční rozpočet pro ŽP
 • od ledna 2019 bude žákovský parlament hospodařit s částkou 10 000 Kč (děkujeme vedení školy za finanční příspěvek)
 1. Akce pro 2.pololetí školního roku 2018/2019
 • z navrhovaných akcí získalo nejvíce hlasů:

1. výměna rolí – žák učitelem X učitel žákem

2. sportovní den, stezka odvahy

3. den zvířat

4. diskotéka, kolíčkový den

5. pyžamový den

6. barevný den

7. stopovaná, koulovaná, den v přírodě, den netradičních účesů

 • na příštím setkání bude parlament dané akce projednávat, zejména jejich organizaci a případné uskutečnění   
 1. Vandalismus na škole
 • děkujeme všem třídám, které přišly s návrhy řešení problému vandalismu na škole
 • tématem se budeme zabývat na dalších schůzkách parlamentu  
 1. Tříkrálová sbírka
 • hledáme tři ochotné dobrovolníky z 5.-7.tříd, kteří by v rámci Chrastavské šlápoty pomohli „dobré věci“
 • v případě zájmu se obraťte na koordinátorky (M. Mézlová, P.Burešová)

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ŽP PROBĚHNE:  7.1.2019

----------------------------------------------------------------------

DATUM: 26.11.2018

OMLUVENI: 3.B

NEOMLUVENI:  4.A, 6.B

PROGRAM:

 1. Výstava k 100.výročí založení republiky
 • výsledky úkolu pro parlamenťáky: třídy i se svým třídním učitelem hodnotí výstavu pozitivně
 • na setkání ŽP přišel i pan ředitel a ještě jednou celému žákovskému parlamentu poděkoval za úspěšné uspořádání výstavy
 1. Volba chybějících míst ve vedení ŽP pro tento školní rok
 • fotograf: z 5 zájemců představili své fotografie pouze Šimon Knap a Karel Hazi (ostatní se nedostavili nebo si svou kandidaturu rozmysleli)
 • oba dva kandidáti byli parlamentem zvoleni
 1. Mikulášský běh do schodů
 • kdy: středa 5.12.2018 od 14:00
 • kde: budova na náměstí
 • kdo: 5.-9.ročník
 1. Akce pro tento školní rok
 • NAVRHOVANÉ AKCE: kolíčkový den, pyžamový den, diskotéka pro 1.stupeň, diskotéka pro 2.stupeň, den zvířat, sportovní den, kostýmová soutěž, den slušného chování, barevný den, den v přírodě, teplákový den, Hasík, den netradičních účesů, miss slušného chování, stopovaná, stezka odvahy, koulovaná, ukliďme Česko, izolepový den, výměna rolí – žák učitelem X učitel žákem
 • Úkol pro parlamenťáky: vyberte se svou třídou z návrhů 2-3 akce, o které máte zájem. Své výsledky nám sdělíte na příštím setkání ŽP.
 1. Vandalismus na škole
 • Úkol pro parlamenťáky: zamyslete se se svou třídou a třídním učitelem nad problémem vandalismu na škole a zkuste najít řešení. Své návrhy nám sdělíte na příštím setkání.
 1. Webové stránky ŽP
 • prosíme všechny parlamenťáky, aby stránky pravidelně navštěvovali

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ŽP PROBĚHNE:  10.12.2018

------------------------------------------------------------------------------------

DATUM: 12.11.2018

OMLUVENI: 0

NEOMLUVENI:  9.C

PROGRAM:

 1. Výstava k 100.výročí založení republiky
 • zhodnocení průběhu výstavy, která byla úspěšná (velmi kladné reakce v návštěvní knize)
 • na úspěchu výstavy mají podíl všechny třídy, které se zapojily do projektových dnů – VELKÉ PODĚKOVÁNÍ patří všem žákům a jejich učitelům
 • Úkol pro parlamenťáky: Zjistěte, jak hodnotí výstavu Váš třídní učitel a spolužáci ?
 1. Volba chybějících míst ve vedení ŽP pro tento školní rok
 • místopředsedkyní byla zvolena Radka Tóthová (9.B)
 • asistentkami předsedy jsou Veronika Houdová a Marie Mikezová (7.A)
 • zapisovatelé: Matěj Velechovský (5.A), Adéla Husáková (5.A), Markéta Šírlová (6.C)
 • fotograf: všichni zájemci přinesou na příští setkání 5 svých ukázkových fotografií, členové parlamentu na základě hlasování rozhodnou o vítězi. Zájemci: Šimon Knap, Kateřina Starhoňová, Adéla Brodská, Karel Hazi, Martin Brodský
 1. Mikulášský běh do schodů
 • kdy: středa 5.12.2018 (odpoledne)
 • kde: budova na náměstí
 • více informací bude upřesněno na plakátech před akcí
 1. Webové stránky žákovského parlamentu (najdete na www.zschrastava.cz)
 • prosíme všechny parlamenťáky, aby stránky pravidelně navštěvovali
 • rádi přivítáme jakékoliv nápady a připomínky k obsahu stránek

Úkoly parlamentu pro další zasedání:

 • bankéř (E.Brodská) zjistí s jakou finanční částkou můžeme pro tento školní rok počítat
 • řešit problém vandalismu na škole
 • akce ŽP pro tento školní rok – které akce zopakujeme, máme návrhy na nové akce ???

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ŽP PROBĚHNE:  26.11.2018

------------------------------------------------------------------------------------

DATUM: 15.10.2018

OMLUVENI: 9.B

NEOMLUVENI:  3.C, 4.B

PROGRAM:

 1. Nocování
 • ohlédnutí za první akcí ŽP
 1. Dobrovolná činnost – hraní her v Domě.sv.Vavřince
 • přihlášky k dispozici na nástěnkách ŽP
 • zájemci odevzdají vyplněné přihlášky do pátku 19.10. koordinátorkám ŽP
 • činnost hraní her bude probíhat vždy ve čtvrtek (cca 14:00 - 17:00)
 1. Halloween
 • hledáme 6 dobrovolníků, kteří by pomohli s organizací akce
 • podmínky: „přiměřená“ znalost AJ, strašidelný kostým a chuť si „hrát“
 • akce Halloween je určena pro 4.-5.třídy a bude se konat ve středu 31.10. od 14:30
 • zájemci o pomoc s organizací – hlaste se paní učitelce Mézlové do pátku 19.10.
 1. Výstava k 100.výročí založení republiky
 • úterý 23.10. – pátek 26.10.2018 (15:00-17:00, v prostorách CVA)
 • výstava je určena pro širokou veřejnost
 • organizaci, propagaci a vernisáž výstavy zajišťuje žákovský parlament
 • žáci 2.stupně a 5.ročníku se na výstavě podílejí svými třídními výtvory a exponáty (zároveň ji i  navštíví v rámci výuky)
 • žáci 1.stupně výstavu navštíví v rámci výuky se svým třídním učitelem
 1. Webové stránky žákovského parlamentu (najdete na www.zschrastava.cz)
 • prosíme všechny parlamenťáky, aby stránky pravidelně navštěvovali
 • rádi přivítáme jakékoliv nápady a připomínky k obsahu stránek

Úkoly parlamentu pro další zasedání:

 • bankéř (E.Brodská) připraví do příští schůzky přehled financí (příjem, výdaje, zůstatek) za školní rok 2017/2018
 • zvolit z řad parlamenťáků chybějící místa ve vedení ŽP pro tento školní rok
 • řešit problém vandalismu na škole
 • plánované akce pro tento školní rok

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ŽP PROBĚHNE:  12.11.2018

----------------------------------------------------------------------------------

DATUM: 5.-6.10.2018 (Nocování)

PROGRAM:

 1. Seznámení členů ŽP
 • tvorba jmenovek nových členů, rozdání sešitů
 • hry na seznámení („ukecaná“, koště, čísla, „putovací vařečka“)
 1. Vandalismus ve škole – jedno z hlavních témat k řešení ŽP pro tento školní rok
 • úkol pro parlamenťáky: zeptejte se ve třídě „Jak zabránit vandalismu?“
 1. Projektové dny: 100 let výročí ČR
 • v týdnu od 15.-19.10.2018 (zpracování a výroba třídního panelu)
 • pro 5.-9. ročník (projekt zpracovává třída se svým třídním učitelem)
 • podrobnější instrukce budou podány v pondělí 15.10.
 • z výsledných prací bude připravena výstava pro veřejnost a žáky 1.stupně
 • výstava bude zpřístupněna v týdnu 22.-26.10.2018 (místo konání bude upřesněno)
 • diskuse parlamenťáků s koordinátorkami nad realizací výstavy
 1. Dobrovolná činnost – hraní her v Domě sv.Vavřince
 • rádi bychom opět navázali na úspěšnou aktivitu našich žáků v Domě sv.Vavřince
 • úkol pro parlamenťáky: zeptejte se ve třídě, zda by někdo měl zájem navštěvovat babičky a strávit s nimi chvilku času hraním her a povídáním si. Zodpovědné uchazeče nám prosím nahlaste na příštím zasedání.

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ŽP PROBĚHNE:  15.10.2018

----------------------------------------------------------------------------
 

DATUM: 17.9.2018

OMLUVENI:

NEOMLUVENI:  7.B, 8.B

PROGRAM:

 1. Úvod
 • přivítání parlamenťáků v novém školním roce 2018/2019
 • představení nových členů z 3.tříd
 • úprava docházkové listiny třídních zástupců

    Úkoly:

 • bankéř (E.Brodská) připraví do příští schůzky přehled financí (příjem, výdaje, zůstatek) za školní rok 2017/2018
 • po „Nocování ŽP“ (5.10.2018) budeme volit z řad parlamenťáků chybějící místa ve vedení ŽP pro tento školní rok
 1. Nové webové stránky žákovského parlamentu (najdete na www.zschrastava.cz)
 • prosíme všechny parlamenťáky, aby se s novými stránkami seznámili a hlavně, aby je pravidelně navštěvovali
 • rádi přivítáme jakékoliv nápady a připomínky k obsahu stránek
 1. Cíl ŽP pro tento školní rok
 • minimalizovat vandalismus ve škole, vytvořit příjemné prostředí pro žáky i učitele
 • DÚ pro parlamenťáky: zamyslete se nad tímto školním problémem a vymyslete, jakým způsobem by byl cíl splnitelný
 1. Plánované akce:
 • Nocování ŽP
 • datum: pátek 5.10.2018
 • místo konání: tělocvična na náměstí
 • přihlášky budou k dispozici na nástěnkách parlamentu
 • vyplněné přihlášky odevzdávejte do středy 3.10. koordinátorkám nebo třídnímu učiteli
 • akce se koná za většinové účasti všech parlamenťáků
 • Oslavy 100.výročí založení republiky
 • DÚ pro parlamenťáky: Jak si žáci naší školy představují oslavy 100.výročí republiky? (nejen v rámci budovy školy, ale i v celé Chrastavě)
 • 4.10. školení parlamenťáků na téma „Jak se tvoří výstava“ (pořádá Severočeské muzeum Liberec,  3.-4.vyuč.hodina v budově na náměstí)
 • ti, kteří absolvují školení, budou tvořit organizační tým z řad ŽP během projektového týdne (15.-19.10.). Prosíme všechny, kteří mají zájem, aby se přihlásili do pátku 21.9. paní učitelce Mézlové (přednost mají parlamenťáci 2.stupně, v případě potřeby můžou tým doplnit i žáci, kteří nejsou zástupci parlamentu )
 • 22.10. výstava naší školy k oslavám 100. výročí založení republiky
 • výstavu budou tvořit výsledky práce jednotlivých skupin žáků naší školy a bude určena pro širokou veřejnost

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ŽP PROBĚHNE:  15.10.2018