Zápisy ze setkání ŽP

DATUM: 13.5.2019

OMLUVENI: 3.B, 4.A

NEOMLUVENI:  6.A, 8.C,7.B

PROGRAM:

 1. Odpoledne se zvířaty

Akce proběhne 28. května v úterý od 15-16.30 hod. v zahradě Domova sv.Vavřince. Kdo chce přijít ukázat  svého domácího mazlíčka seniorům musí být na akci včas přihlášen. Přihlášky jsou na nástěnkách ŽP a je potřeba je odevzdat do pátku 24. května.  I letos budeme vyhlašovat hodnotné ceny pro nejkrásnější zvířátka. S sebou určitě neberte pavouky, hady, rybičky a ptáky.

Organizační tým akce: Votava J. (vedoucí), Lieskovská J., Vegnerová K., Mikezová M. , Brodská A. a Velechovský M.  se sejde k poradě o velké přestávce v pátek 24.5. v PC učebně.

 1. Setkání žákovských parlamentů Libereckého kraje 24.5.

Akce ze zúčastní a z výuky budou omluveni: Brodská Eliška a Knap Šimon (6.A), Vegnerová Kateřina (6.B), Votava Jan (8.A), Iodi Nela (4.B), Hazi Karel a Brodský Martin (3.B) , Ubry Josef a Chudobová Elen (4.C), Jaroš Jakub (3.C)

Jan Votava vytvoří ve spolupráci s ostat. parlamenťáky z 2.stupně do pátku 18.5.  prezentaci o našem parlamentu a o akci Projekt 100, která se nám povedla a může být inspirací pro ostatní.

Na akci je potřeba souhlas rodičů, kdo nemá, vyzvedne si jej u p.uč. Mézlové a vyplněný odevzdá do 23.5.

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ŽP PROBĚHNE:  27.5.2019  

---------------------------------------------------------------------

DATUM: 29.4.2019

OMLUVENI: 7.B

NEOMLUVENI:  9.B

PROGRAM:

 1. „Diskotéka pro 1.stupeň“

Diskotéka byla pro malý zájem zrušena.

Zamysleli jsme se nad možnou příčinou malého zájmu a zkusili najít řešení:

 • více času na přihlášky
 • rozdávat přihlášky přímo do tříd, více o akci informovat
 • připravit akci místo vyučování
 • zavést hlášení akce pomocí školního rozhlasu
 • úvaha: není akcí příliš? Opakovat dané akce jednou za 2 roky.
 1. Setkání žákovských parlamentů Libereckého kraje

Kdy: pátek 24.5.2019 (10:00 – 13:00)

Kde: Krajský úřad Liberec

Na setkání pojede deset zástupců z řad parlamenťáků s koordinátorkou. Jejich úkolem (především parlamenťáků 2.stupně) je vytvořit prezentaci o našem parlamentu a o akci, která se nám povedla a může být inspirací pro ostatní.

 1. Odpoledne se zvířaty

Babičky z Domova sv.Vavřince se již moc těší na akci „odpoledne se zvířaty“, která by se konala začátkem června. Prosíme parlamenťáky o zjištění předběžného zájmu ze stran žáků. Kdo by chtěl se svým domácím mazlíčkem přijít? I letos budeme vyhlašovat hodnotné ceny pro nejkrásnější zvířátka. S sebou určitě neberte pavouky, hady, rybičky a ptáky.

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ŽP PROBĚHNE:  13.5.2019  

---------------------------------------------------------------------------

DATUM: 15.4.2019

OMLUVENI: 8.C, 9.B,C

NEOMLUVENI:  7.B,C

PROGRAM:

 1. „Ukliďme svět, ukliďme Česko! Ukliďme Chrastavu!

Zhodnocení akce:

 • děkujeme všem dobrovolníkům, kteří přišli uklidit naše město
 • sladká odměna pro všechny účastníky: poukázka na maxi zmrzlinu v Bételu (všechny zúčastněné obejdeme s poukázkou po Velikonočních prázdninách)
 • mrzí nás, že z celkového počtu žáků naší školy přišla jen nepatrná skupinka dobrovolníků
 • malá účast zástupců z parlamentu
 • koordinátorky jsou nespokojené s přenášením informací z parlamentu do tříd (některé třídy nebyly o akci včas informovány)
 • fotky z akce jsou ve fotogalerii na webových stránkách ŽP a školy
 1.  „Diskotéka pro 1.stupeň“

Datum: pondělí 29.4.2019

Kdy: 14:15 – 15:45

Kde: tělocvična na náměstí (sraz u zadního vchodu do budovy školy)

Akce je určena všem žákům 1.-5.tříd, kteří si chtějí užít tanečně-zábavné odpoledne. Na akci se přihlásí vyplněnou a odevzdanou přihláškou do čtvrtka 25.4. Přihlášky jsou na nástěnkách ŽP. V případě malého počtu účastníků bude akce zrušena. Zrušení akce bude oznámeno v pátek 26.4. na webových stránkách ŽP a přelepením plakátů, které jsou rozmístěny v budovách školy (náměstí, Revoluční).

Akci organizuje tým z parlamenťáků: Honza (šéf týmu), Eliška, Verča, Marie, Kačka

Úkolem organizačního týmu je připravit program (soutěže), nakoupit odměny, vyzdobit tělocvičnu a zajistit hudbu s DJ a „roztancovávače“. Na pomoc s organizací si mohou přizvat dobrovolníky z 2.stupně.

 1. Setkání žákovských parlamentů Libereckého kraje

Kdy: pátek 24.5.2019 (10:00 – 13:00)

Kde: Krajský úřad Liberec

Jako parlament jsme na akci přihlášeni. Protože je o akci zájem, místa jsou omezená. 

Úkol pro parlamenťáky: napište nám do konce dubna, proč právě VY máte na setkání jet.

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ŽP PROBĚHNE:  29.4.2019  (pokud se bude konat Diskotéka pro 1.stupeň, zasedání se ruší !!! viz. bod č.2)

-------------------------------------------------------------------------

DATUM: 1.4.2019

OMLUVENI: 6.C

NEOMLUVENI:  3.C

PROGRAM:

 1. Akce „Výměna rolí“

Úvodním bodem programu bylo zhodnocení akce „Výměna rolí“, která se konala u příležitosti Dne učitelů. Sepsali jsme klady i zápory a celkově jsme se shodli, že bychom akci v příštím roce rádi zopakovali, ovšem s upravenými pravidly a celkově lepším přístupem k jejich dodržování.

Článek k akci do Chrastavských listů napíší Eliška a Šimon (6.A).

 1. Akce „Ukliďme Česko! Ukliďme Chrastavu!

Kdy: středa 10.4.2019 

Sraz: 14:00 na náměstí

S sebou: reflexní vesty nebo reflexní pásky (kdo má J)

Přijďte udělat „dobrou věc“ a zapojit se do akce „Ukliďme Česko, ukliďme Chrastavu !“ Na každého čeká malá odměna J. Rádi uvítáme i pomoc od rodičů, prarodičů či jiných dobrovolníků.

Přihlášky na akci najdete na nástěnkách žákovského parlamentu. Vyplněné přihlášky odevzdejte do středy 10.4.Vašemu parlamenťákovi, třídnímu učiteli nebo koordinátorkám.

Těšíme se na Vás !!!

 1. Akce „Diskotéka pro 1.stupeň“

Kdy: pondělí 29.4.2019 od 14:00

Prosíme všechny parlamenťáky, aby zjistili zájem o akci (účast 1.-5.tříd) a zájem o organizační pomoc (6.-9.tříd, hledáme DJ a tanečníky, kteří nám roztančí „malé“ účastníky)      

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ŽP PROBĚHNE:  15.4.2019

----------------------------------------------------------

DATUM: 18.3.2019

OMLUVENI: 0

NEOMLUVENI:  0

PROGRAM:

 1. Akce „Výměna rolí“

Akce schválena vedením školy i pedagog. sborem a proběhne 28.3.2019 v těchto třídách:

            3.A, 3.B, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.C, 8.A, 8.C, 9.B, 9.C.

            Nezúčastní se třída 4.A a třídy, které nemají zastoupení v ŽP (7.B., 8.B, 9.A).

      

Akce proběhne dle pravidel, která byla upřesněna a do rukou je spolu s dalšími organ. pokyny dostali    všichni zástupci ŽP ( vyučujícím byly zaslány na e-mail). Parlamenťáci seznámí spolužáky s organizací a pravidly akce během tohoto týdne, vyberou žáky, kteří si chtějí vyzkoušet roli učitele a zodpovídají za bezvadný průběh v souladu s pokyny/pravidly.

Parlamenťáci včas zajistí, aby na každou hodinu byli vyučující (z řad žáků,mohou být i dvojice) a byli připraveni. Pokud nejsou zajištěni vyučující z řad žáků do všech předmětů, akce se třída nebude účastnit vůbec. Odpolední výuka s výměnou rolí je volitelná.

Vyučující-žáci si nejpozději během pondělí dohodnou se stálým vyučujícím cíl a obsah hodiny, kterého vyhledají o přestávce. Domluví si také případné pomůcky či pracovní listy a dostatek kopií. Vyučující-žáci se maximálně pokusí splnit přání učitele (má svátek :-) Oslovování učitelů během výuky si dohodne každý vyučující žák s učitelem předem.

   2. Akce „Ukliďme Česko!Ukliďme Chrastavu! 10. dubna 2019 (středa odpoledne)

V loňském roce jsme se zapojili do celonárodní kampaně a byli uklízet nepořádek ve vybraných lokalitách v Chrastavě, tuto akci chceme zopakovat. Parlameťáci zjistí do příštího zasedání počty účastníků v letošním roce.

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ŽP PROBĚHNE:  1.4.2019

---------------------------------------------------------- 

DATUM: 18.2.2019

OMLUVENI: 9.B

NEOMLUVENI:  3.C

PROGRAM:

Z důvodu konání mimořádné pedagogické rady bylo setkání časově upraveno. Hlavním a jediným bodem programu byla akce „Výměna rolí“.

 1. Akce „Výměna rolí“

Jednotlivé třídy o akci zájem mají. Koordinátorky představí akci vedení školy. Pokud vedení školy akci odsouhlasí, ŽP a především organizační tým parlamentu ji začne připravovat.

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ŽP PROBĚHNE:  18.3.2019

----------------------------------------------------------

DATUM: 4.2.2019

OMLUVENI: 3.C, 7.C, 9.C

NEOMLUVENI:  8.C

PROGRAM:

 1. Akce „Pyžamový den“

Na základě výsledku průzkumu jsme se rozhodli akci nezorganizovat. Převažoval počet tříd, které o akci zájem neměly.

Akci zkusíme znovu navrhnout v závěru 2.pololetí školního roku 2018/2019.

 1. Akce „Výměna rolí“

Organizační tým sestavený z řad parlamenťáků předložil svůj návrh pravidel a plakát pro akci. Pravidla budou k přečtení na webových stránkách ŽP.

Úkol pro parlamenťáky:

 1. Přečtěte si pravidla (web ŽP) a popřemýšlejte, co by se dalo vylepšit či doplnit.
 2. Zjistěte zájem o akci ve své třídě (včetně třídního učitele).

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ŽP PROBĚHNE:  18.2.2019

------------------------------------------------------------

DATUM: 21.1.2019

OMLUVENI: 0

NEOMLUVENI:  5.B, 6.B

PROGRAM:

 1. Příprava akce „PYŽAMOVÝ DEN“

Kdy: pátek 15.2.2019

 • úkol pro parlamenťáky: do pátku 25.1. přineste na lístečku napsáno, zda Vaše třída má/nemá o akci zájem (v Revoluční ulici vybírá lístečky Martin Brodský 3.B). Můžete i zjistit, zda se do akce zapojí také Váš třídní učitel.
 • v pondělí 28.1. bude na webových stránkách ŽP upřesněno, zda se akce uskuteční
 • organizační tým akce: Lucka (hlavní organizátor), Šimon (asistent), Eliška, Julča, Markéta, Hermína, Martin a Karel (Revoluční ulice)

Úkolem organizačního týmu je akci naplánovat (pravidla, systém, odměny) a připravit plakáty. Na příštím zasedání předložit parlamentu celkovou organizaci akce.

 1. Akce „Výměna rolí“
 • organizační tým akce: Honza (hlavní organizátor), Eliška, Šimon, Karel a Martin (Revoluční ulice)
 • organizační tým do příštího setkání ŽP připraví písemně pravidla a systém akce

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ŽP PROBĚHNE:  4.2.2019

--------------------------------------------------------------------------

DATUM: 7.1.2019

OMLUVENI: 0

NEOMLUVENI:  0

PROGRAM:

 1. Akce pro 2.pololetí školního roku 2018/2019
 • hlavním tématem setkání bylo projednávání akcí, které by žákovský parlament zorganizoval během 2.pololetí školního roku 2018/2019
 • předpokládané akce:
 • pyžamový den - únor
 • výměna rolí (učitel žákem X žák učitelem) – březen
 • diskotéka pro 1.stupeň – duben
 • den zvířat – květen nebo červen

Pozn.: sportovní den je naplánován na konec 2.pololetí a organizaci budou mít na starosti učitelé tělesné výchovy.

Úkol pro parlamenťáky:

Pomozte nám napsat motivační dopis pro učitele ohledně akce „výměna rolí“. Své návrhy nám odevzdejte do středy 16.1.

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ŽP PROBĚHNE:  21.1.2019

--------------------------------------------------------------------

DATUM: 10.12.2018

OMLUVENI: 0

NEOMLUVENI:  0

PROGRAM:

 1. Finanční rozpočet pro ŽP
 • od ledna 2019 bude žákovský parlament hospodařit s částkou 10 000 Kč (děkujeme vedení školy za finanční příspěvek)
 1. Akce pro 2.pololetí školního roku 2018/2019
 • z navrhovaných akcí získalo nejvíce hlasů:

1. výměna rolí – žák učitelem X učitel žákem

2. sportovní den, stezka odvahy

3. den zvířat

4. diskotéka, kolíčkový den

5. pyžamový den

6. barevný den

7. stopovaná, koulovaná, den v přírodě, den netradičních účesů

 • na příštím setkání bude parlament dané akce projednávat, zejména jejich organizaci a případné uskutečnění   
 1. Vandalismus na škole
 • děkujeme všem třídám, které přišly s návrhy řešení problému vandalismu na škole
 • tématem se budeme zabývat na dalších schůzkách parlamentu  
 1. Tříkrálová sbírka
 • hledáme tři ochotné dobrovolníky z 5.-7.tříd, kteří by v rámci Chrastavské šlápoty pomohli „dobré věci“
 • v případě zájmu se obraťte na koordinátorky (M. Mézlová, P.Burešová)

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ŽP PROBĚHNE:  7.1.2019

----------------------------------------------------------------------

DATUM: 26.11.2018

OMLUVENI: 3.B

NEOMLUVENI:  4.A, 6.B

PROGRAM:

 1. Výstava k 100.výročí založení republiky
 • výsledky úkolu pro parlamenťáky: třídy i se svým třídním učitelem hodnotí výstavu pozitivně
 • na setkání ŽP přišel i pan ředitel a ještě jednou celému žákovskému parlamentu poděkoval za úspěšné uspořádání výstavy
 1. Volba chybějících míst ve vedení ŽP pro tento školní rok
 • fotograf: z 5 zájemců představili své fotografie pouze Šimon Knap a Karel Hazi (ostatní se nedostavili nebo si svou kandidaturu rozmysleli)
 • oba dva kandidáti byli parlamentem zvoleni
 1. Mikulášský běh do schodů
 • kdy: středa 5.12.2018 od 14:00
 • kde: budova na náměstí
 • kdo: 5.-9.ročník
 1. Akce pro tento školní rok
 • NAVRHOVANÉ AKCE: kolíčkový den, pyžamový den, diskotéka pro 1.stupeň, diskotéka pro 2.stupeň, den zvířat, sportovní den, kostýmová soutěž, den slušného chování, barevný den, den v přírodě, teplákový den, Hasík, den netradičních účesů, miss slušného chování, stopovaná, stezka odvahy, koulovaná, ukliďme Česko, izolepový den, výměna rolí – žák učitelem X učitel žákem
 • Úkol pro parlamenťáky: vyberte se svou třídou z návrhů 2-3 akce, o které máte zájem. Své výsledky nám sdělíte na příštím setkání ŽP.
 1. Vandalismus na škole
 • Úkol pro parlamenťáky: zamyslete se se svou třídou a třídním učitelem nad problémem vandalismu na škole a zkuste najít řešení. Své návrhy nám sdělíte na příštím setkání.
 1. Webové stránky ŽP
 • prosíme všechny parlamenťáky, aby stránky pravidelně navštěvovali

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ŽP PROBĚHNE:  10.12.2018

------------------------------------------------------------------------------------

DATUM: 12.11.2018

OMLUVENI: 0

NEOMLUVENI:  9.C

PROGRAM:

 1. Výstava k 100.výročí založení republiky
 • zhodnocení průběhu výstavy, která byla úspěšná (velmi kladné reakce v návštěvní knize)
 • na úspěchu výstavy mají podíl všechny třídy, které se zapojily do projektových dnů – VELKÉ PODĚKOVÁNÍ patří všem žákům a jejich učitelům
 • Úkol pro parlamenťáky: Zjistěte, jak hodnotí výstavu Váš třídní učitel a spolužáci ?
 1. Volba chybějících míst ve vedení ŽP pro tento školní rok
 • místopředsedkyní byla zvolena Radka Tóthová (9.B)
 • asistentkami předsedy jsou Veronika Houdová a Marie Mikezová (7.A)
 • zapisovatelé: Matěj Velechovský (5.A), Adéla Husáková (5.A), Markéta Šírlová (6.C)
 • fotograf: všichni zájemci přinesou na příští setkání 5 svých ukázkových fotografií, členové parlamentu na základě hlasování rozhodnou o vítězi. Zájemci: Šimon Knap, Kateřina Starhoňová, Adéla Brodská, Karel Hazi, Martin Brodský
 1. Mikulášský běh do schodů
 • kdy: středa 5.12.2018 (odpoledne)
 • kde: budova na náměstí
 • více informací bude upřesněno na plakátech před akcí
 1. Webové stránky žákovského parlamentu (najdete na www.zschrastava.cz)
 • prosíme všechny parlamenťáky, aby stránky pravidelně navštěvovali
 • rádi přivítáme jakékoliv nápady a připomínky k obsahu stránek

Úkoly parlamentu pro další zasedání:

 • bankéř (E.Brodská) zjistí s jakou finanční částkou můžeme pro tento školní rok počítat
 • řešit problém vandalismu na škole
 • akce ŽP pro tento školní rok – které akce zopakujeme, máme návrhy na nové akce ???

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ŽP PROBĚHNE:  26.11.2018

------------------------------------------------------------------------------------

DATUM: 15.10.2018

OMLUVENI: 9.B

NEOMLUVENI:  3.C, 4.B

PROGRAM:

 1. Nocování
 • ohlédnutí za první akcí ŽP
 1. Dobrovolná činnost – hraní her v Domě.sv.Vavřince
 • přihlášky k dispozici na nástěnkách ŽP
 • zájemci odevzdají vyplněné přihlášky do pátku 19.10. koordinátorkám ŽP
 • činnost hraní her bude probíhat vždy ve čtvrtek (cca 14:00 - 17:00)
 1. Halloween
 • hledáme 6 dobrovolníků, kteří by pomohli s organizací akce
 • podmínky: „přiměřená“ znalost AJ, strašidelný kostým a chuť si „hrát“
 • akce Halloween je určena pro 4.-5.třídy a bude se konat ve středu 31.10. od 14:30
 • zájemci o pomoc s organizací – hlaste se paní učitelce Mézlové do pátku 19.10.
 1. Výstava k 100.výročí založení republiky
 • úterý 23.10. – pátek 26.10.2018 (15:00-17:00, v prostorách CVA)
 • výstava je určena pro širokou veřejnost
 • organizaci, propagaci a vernisáž výstavy zajišťuje žákovský parlament
 • žáci 2.stupně a 5.ročníku se na výstavě podílejí svými třídními výtvory a exponáty (zároveň ji i  navštíví v rámci výuky)
 • žáci 1.stupně výstavu navštíví v rámci výuky se svým třídním učitelem
 1. Webové stránky žákovského parlamentu (najdete na www.zschrastava.cz)
 • prosíme všechny parlamenťáky, aby stránky pravidelně navštěvovali
 • rádi přivítáme jakékoliv nápady a připomínky k obsahu stránek

Úkoly parlamentu pro další zasedání:

 • bankéř (E.Brodská) připraví do příští schůzky přehled financí (příjem, výdaje, zůstatek) za školní rok 2017/2018
 • zvolit z řad parlamenťáků chybějící místa ve vedení ŽP pro tento školní rok
 • řešit problém vandalismu na škole
 • plánované akce pro tento školní rok

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ŽP PROBĚHNE:  12.11.2018

----------------------------------------------------------------------------------

DATUM: 5.-6.10.2018 (Nocování)

PROGRAM:

 1. Seznámení členů ŽP
 • tvorba jmenovek nových členů, rozdání sešitů
 • hry na seznámení („ukecaná“, koště, čísla, „putovací vařečka“)
 1. Vandalismus ve škole – jedno z hlavních témat k řešení ŽP pro tento školní rok
 • úkol pro parlamenťáky: zeptejte se ve třídě „Jak zabránit vandalismu?“
 1. Projektové dny: 100 let výročí ČR
 • v týdnu od 15.-19.10.2018 (zpracování a výroba třídního panelu)
 • pro 5.-9. ročník (projekt zpracovává třída se svým třídním učitelem)
 • podrobnější instrukce budou podány v pondělí 15.10.
 • z výsledných prací bude připravena výstava pro veřejnost a žáky 1.stupně
 • výstava bude zpřístupněna v týdnu 22.-26.10.2018 (místo konání bude upřesněno)
 • diskuse parlamenťáků s koordinátorkami nad realizací výstavy
 1. Dobrovolná činnost – hraní her v Domě sv.Vavřince
 • rádi bychom opět navázali na úspěšnou aktivitu našich žáků v Domě sv.Vavřince
 • úkol pro parlamenťáky: zeptejte se ve třídě, zda by někdo měl zájem navštěvovat babičky a strávit s nimi chvilku času hraním her a povídáním si. Zodpovědné uchazeče nám prosím nahlaste na příštím zasedání.

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ŽP PROBĚHNE:  15.10.2018

----------------------------------------------------------------------------
 

DATUM: 17.9.2018

OMLUVENI:

NEOMLUVENI:  7.B, 8.B

PROGRAM:

 1. Úvod
 • přivítání parlamenťáků v novém školním roce 2018/2019
 • představení nových členů z 3.tříd
 • úprava docházkové listiny třídních zástupců

    Úkoly:

 • bankéř (E.Brodská) připraví do příští schůzky přehled financí (příjem, výdaje, zůstatek) za školní rok 2017/2018
 • po „Nocování ŽP“ (5.10.2018) budeme volit z řad parlamenťáků chybějící místa ve vedení ŽP pro tento školní rok
 1. Nové webové stránky žákovského parlamentu (najdete na www.zschrastava.cz)
 • prosíme všechny parlamenťáky, aby se s novými stránkami seznámili a hlavně, aby je pravidelně navštěvovali
 • rádi přivítáme jakékoliv nápady a připomínky k obsahu stránek
 1. Cíl ŽP pro tento školní rok
 • minimalizovat vandalismus ve škole, vytvořit příjemné prostředí pro žáky i učitele
 • DÚ pro parlamenťáky: zamyslete se nad tímto školním problémem a vymyslete, jakým způsobem by byl cíl splnitelný
 1. Plánované akce:
 • Nocování ŽP
 • datum: pátek 5.10.2018
 • místo konání: tělocvična na náměstí
 • přihlášky budou k dispozici na nástěnkách parlamentu
 • vyplněné přihlášky odevzdávejte do středy 3.10. koordinátorkám nebo třídnímu učiteli
 • akce se koná za většinové účasti všech parlamenťáků
 • Oslavy 100.výročí založení republiky
 • DÚ pro parlamenťáky: Jak si žáci naší školy představují oslavy 100.výročí republiky? (nejen v rámci budovy školy, ale i v celé Chrastavě)
 • 4.10. školení parlamenťáků na téma „Jak se tvoří výstava“ (pořádá Severočeské muzeum Liberec,  3.-4.vyuč.hodina v budově na náměstí)
 • ti, kteří absolvují školení, budou tvořit organizační tým z řad ŽP během projektového týdne (15.-19.10.). Prosíme všechny, kteří mají zájem, aby se přihlásili do pátku 21.9. paní učitelce Mézlové (přednost mají parlamenťáci 2.stupně, v případě potřeby můžou tým doplnit i žáci, kteří nejsou zástupci parlamentu )
 • 22.10. výstava naší školy k oslavám 100. výročí založení republiky
 • výstavu budou tvořit výsledky práce jednotlivých skupin žáků naší školy a bude určena pro širokou veřejnost

DALŠÍ ZASEDÁNÍ ŽP PROBĚHNE:  15.10.2018